Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegården

Kirkeværge:

Inger Grethe Andreasen, Rishavevej 3, tlf. 21931101

Graver 

Eva Anderberg, tlf. 48390917

 

Priser.

Renholdelse 1 kisteplads                             891,10

Renholdelse 2 kistepladser                         1336,65

Renholdelse 3 kistepladser                         1559,45

Renholdelse 4 kistepladser                         1782,23

Renholdelse 5 kistepladser                         2005,00

Renholdelse urneplads                                 668,34 

Hækklip. og hækvedligehold. 1 kisteplads     142,34

Hækklip. og hækvedligehold. 2 kistepladser   216,41

Hækklip. og hækvedligehold. 3 kistepladser   270,53

Hækklip. og hækvedligehold. urnegrav           101,85

Annonym plæne 1 urneplads                           111,38

Renhold. græsgravsted m. plade 1 kisteplads  371,30

Renhold. græsgravsted m. plade urnegravsted 334,15

Grandækning 1 kisteplads                                 458,88

Grandækning 2 kistepladser                              596,51

Grandækning 3 kistegravsteder                         734,19

Grandækning 4 kistegravsteder                         871,84

Grandækning urneplads                                     344,16

Stedmoder                                                             13,88

Isbegonier                                                              16,20

Pelargonier                                                             39,08

Erhvervelse 1 kisteplads                                        287,73

Tilskud erhvervelse 1 kisteplads mf                       -230,18

Erhvervelse 2 kistepladser                                     575,48

Tilskud erhvervelse 2 kistepladser mf                    -460,38

Erhvervelse 3 kistepladser                                      863,22

Tilskud erhvervelse 3 kistepladser mf                     -690,56

Erhvervelse urnegravsted                                        132,80

Tilskud erhvervelse urnegravsted mf                        106,24

Fornyelse 1 kisteplads                                                57,53

Fornyelse 2 kistepladser                                            115,09

Fornyelse 3 kistepladser                                             172,64

Fornyelse 4 kistepladser                                             230,20

Fornyelse urnegravsted                                                26,57

Gravkastning                                                             6013,25

Rabat gravkastning mf                                              -3006,62

Gravkastning barnegrav                                            3006,62

Rabat gravkastning barnegrav mf                             -1503,31

Urnenedsættelse                                                          891,11

Rabat urnenedsættelse mf                                           445,56

Udvidet pleje og vedligehold 1 kisteplads                     1113,89

Udvidet pleje og vedligehold 2 kistepladser                  1670,84

Udvidet pleje og vedligehold 3 kistepladser                  1949,31   

Udvidet pleje og vedligehold urnegravsted                    835,43    

Alle priser er årlige stk. priser inkl. moms.        

                                          

                        

Reglementer

Kirkegårdsreglement:

- Kirkegården er åben døgnet rundt.

- Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

- Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes

  tilbage på deres plads.   

- Kirkegårdens hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

- Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

- Hunde skal føres i kort snor.

- Cykling og kørsel med motoriseret køretøj er ikke tilladt.

- Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

- Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. Ej heller må der bruges

  ukrudtsbrændere på gravstederne.

- Alle former for glasvarer, kunstige blomster, elektriske lys og lyskæder er ikke tilladt.

- Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirke-

  gården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder o. lign. kan medføre erstatningsansvar og

  eventuelt tillige strafansvar.

- Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette

  krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

 

Gravstedstyper og regler for dem på Esbønderup kirkegård:

Urnefællesgrav.

Gravstedet erhverves for 10 år (fredningstiden for urner).

Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.

Der er plads til 1 urne i gravstedet, og man kan ikke deltage i urnenedsættelsen.

Blomster, planter, kranse m.m. lægges på blomsterpladsen.

Vi fjerner løbende visne blomster m.m.

Der må ikke plantes i græsplænen eller lægges gran på græsset.

Ikke forgængeligt pynt såsom figurer, lygter m.m. vil blive fjernet efter et stykke tid.

Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.

 

Kistefællesgrav.

Gravstedet erhverves for 30 år (fredningstiden for kister).

Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.

Der er plads til 1 kiste i gravstedet. Der ud over kan urner nedsættes i gravstedet.

Man kan ikke deltage i urnenedsættelsen.

Blomster, kranse m.m. lægges på blomsterpladsen.

Vi fjerner løbende visne blomster m.m.

Der må ikke plantes i græsplænen eller lægges gran på græsset.

Ikke forgængeligt pynt såsom figurer, lygter m.m. vil blive fjernet efter et stykke tid.

Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.

 

Urneplænegravsted.

Gravstedet erhverves for 10 år (fredningstiden for urner).

Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.

Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.

Der er plads til 2 urner i gravstedet, og man kan deltage i urnenedsættelsen.

Gravsten på plænegrave skal være 50 cm x 40 cm (br x h). Stenen skal være granit, helt flad og bogstaver, samt evt. anden udsmykning, skal være indhugget, så græsslåning kan ske uden besvær. Hvis bogstaverne også er malede, skal de være sorte.

Stenens overflade skal være "brændt" (ikke blankpoleret).

Græsarealer på plænegrave skal kunne slås regelmæssigt i vækstperioden.

Blomster, der skønnes friske, lægges tilbage efter græsslåning.

Andre genstande kan ikke forventes lagt tilbage.

Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.

Der må ikke plantes blomster eller grandækkes i græsset.

 

Kisteplænegravsted.

Gravstedet erhverves for 30 år (fredningstiden for kister).

Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.

Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.

Der er plads til 1 kiste i gravstedet. Derudover kan urner nedsættes i gravstedet. Man kan deltage i urnenedsættelsen.

Gravsten på plænegrave skal være 50 cm x 40 cm (br x h).

Stenen skal være i nordisk granit, helt flad og bogstaver, samt evt. anden udsmykning, skal være indhugget, så græsslåning kan ske uden gener. Hvis bogstaverne også er malede, skal de være sorte.

Stenens overflade skal være "brændt" (ikke blankpoleret).

Græsarealer på plænegrave skal kunne slås regelmæssigt i vækstperioden.

Blomster, der skønnes friske, lægges tilbage efter græsslåning. Andre genstande kan ikke forventes lagt tilbage.

Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.

Der må ikke plantes blomster eller grandækkes i græsset.