Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegården

Kirkeværge:

Inger Grethe Andreasen.

tlf. 21931101

E-mail: iga@esb-kirke.dk

Graver:

​Eva Anderberg,

Kontaktes tirsdag til fredag mellem  kl.12-13

tlf. 48390917 

E-mail graver@esb-kirke.dk

 

Priser

 • Renholdelse 1 kisteplads                                     891,10 
 • Renholdelse 2 kistepladser                                1336,65
 • Renholdelse 3 kistepladser                                1559,45
 • Renholdelse 4 kistepladser                                1782,30
 • Renholdelse 5 kistepladser                                2005,08
 • Renholdelse urneplads                                        668,34

 

 • Hækklip. og hækvedligehold. 1 kisteplads           142,34
 • Hækklip. og hækvedligehold. 2 kistepladser        216,41
 • Hækklip. og hækvedligehold. 3 kistepladser        270,53
 • Hækklip. og hækvedligehold. urnegrav                101,85
 • Annonym plæne 1 urneplads                                111,38
 • Renhold. græsgravsted m. plade 1 kisteplads      371,30
 • Renhold. græsgravsted m. plade urnegravsted    334,15

 

 • Grandækning 1 kisteplads                                    458,88
 • Grandækning 2 kistepladser                                 596,51
 • Grandækning 3 kistegravsteder                            734,19
 • Grandækning 4 kistegravsteder                            871,84
 • Grandækning urneplads                                        344,16

 

 • Stedmoder                                                               13,88
 • Isbegonier                                                                16, 20
 • Pelargonier                                                               39,08

 

 • Erhvervelse 1 kisteplads                                           287,73
 • Tilskud erhvervelse 1 kisteplads mf                         -230,18
 • Erhvervelse 2 kistepladser                                        575,48
 • Tilskud erhvervelse 2 kistepladser mf                      - 460,38
 • Erhvervelse 3 kistepladser                                         863,22
 • Tilskud erhvervelse 3 kistepladser mf                       -690,56
 • Erhvervelse urnegravsted                                           132,80
 • Tilskud erhvervelse urnegravsted mf                          -106,24

 

 • Fornyelse 1 kisteplads                                                    57,53
 • Fornyelse 2 kistepladser                                               115,09
 • Fornyelse 3 kistepladser                                               172,64
 • Fornyelse 4 kistepladser                                               230,20
 • Fornyelse urnegravsted                                                   26,57

 

 • Gravkastning                                                                6013,25
 • Rabat gravkastning mf                                                -3006,62
 • Gravkastning barnegrav                                               3006,62
 • Rabat gravkastning barnegrav mf                               -1503,31
 • Urnenedsættelse                                                             891,11
 • Rabat urnenedsættelse mf                                             - 445,56

 

 • Udvidet pleje og vedligehold 1 kisteplads                        1113,89
 • Udvidet pleje og vedligehold 2 kistepladser                     1670,84
 • Udvidet pleje og vedligehold 3 kistepladser                     1949,31
 • Udvidet pleje og vedligehold urnegravsted                        835,43 
 Priserne er årlige stk. priser inkl. moms.                                                                          

 

Reglementer

Kirkegårdsreglement:

 • - Kirkegården er åben døgnet rundt.
 • - Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 • - Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes
 •   tilbage på deres plads.   
 • - Kirkegårdens hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.
 • - Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 • - Hunde skal føres i kort snor.
 • - Cykling og kørsel med motoriseret køretøj er ikke tilladt.
 • - Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 • - Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. Ej heller må der bruges
 •   ukrudtsbrændere på gravstederne.
 • - Alle former for glasvarer, kunstige blomster, elektriske lys og lyskæder er ikke tilladt.
 • - Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirke-
 •   gården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder o. lign. kan medføre erstatningsansvar og
 •   eventuelt tillige strafansvar.
 • - Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette
 •   krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.​

Gravstedstyper og regler for dem på Esbønderup kirkegård:

Urnefællesgrav.

 • Gravstedet erhverves for 10 år (fredningstiden for urner).
 • Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.
 • Der er plads til 1 urne i gravstedet, og man kan ikke deltage i urnenedsættelsen.
 • Blomster, planter, kranse m.m. lægges på blomsterpladsen.
 • Vi fjerner løbende visne blomster m.m.
 • Der må ikke plantes i græsplænen eller lægges gran på græsset.
 • Ikke forgængeligt pynt såsom figurer, lygter m.m. vil blive fjernet efter et stykke tid.
 • Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.

Kistefællesgrav.

 • Gravstedet erhverves for 30 år (fredningstiden for kister).
 • Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.
 • Der er plads til 1 kiste i gravstedet. Der ud over kan urner nedsættes i gravstedet.
 • Man kan ikke deltage i urnenedsættelsen.
 • Blomster, kranse m.m. lægges på blomsterpladsen.
 • Vi fjerner løbende visne blomster m.m.
 • Der må ikke plantes i græsplænen eller lægges gran på græsset.
 • Ikke forgængeligt pynt såsom figurer, lygter m.m. vil blive fjernet efter et stykke tid.
 • Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.

Urneplænegravsted.

 • Gravstedet erhverves for 10 år (fredningstiden for urner).
 • Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.
 • Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.
 • Der er plads til 2 urner i gravstedet, og man kan deltage i urnenedsættelsen.
 • Gravsten på plænegrave skal være 50 cm x 40 cm (br x h). Stenen skal være granit, helt flad og bogstaver, samt evt. anden udsmykning, skal være indhugget, så græsslåning kan ske uden besvær. Hvis bogstaverne også er malede, skal de være sorte.
 • Stenens overflade skal være "brændt" (ikke blankpoleret).
 • Græsarealer på plænegrave skal kunne slås regelmæssigt i vækstperioden.
 • Blomster, der skønnes friske, lægges tilbage efter græsslåning.
 • Andre genstande kan ikke forventes lagt tilbage.
 • Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.
 • Der må ikke plantes blomster eller grandækkes i græsset

Kisteplænegravsted.

 • Gravstedet erhverves for 30 år (fredningstiden for kister).
 • Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.
 • Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.
 • Der er plads til 1 kiste i gravstedet. Derudover kan urner nedsættes i gravstedet. Man kan deltage i urnenedsættelsen.
 • Gravsten på plænegrave skal være 50 cm x 40 cm (br x h).
 • Stenen skal være i nordisk granit, helt flad og bogstaver, samt evt. anden udsmykning, skal være indhugget, så græsslåning kan ske uden gener. Hvis bogstaverne også er malede, skal de være sorte.
 • Stenens overflade skal være "brændt" (ikke blankpoleret).
 • Græsarealer på plænegrave skal kunne slås regelmæssigt i vækstperioden.
 • Blomster, der skønnes friske, lægges tilbage efter græsslåning. Andre genstande kan ikke forventes lagt tilbage.
 • Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.
 • Der må ikke plantes blomster eller grandækkes i græsset.

Traditionelt urnegravsted.

 • Gravstedet erhverves for minimum 10 år (fredningstiden for urner).
 • Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.
 • Der betales for hækkeklipning i hele perioden.
 • Der er plads til 2 urner i gravstedet, og man kan deltage i urnenedsættelsen.
 • Gravsten på urnegravsteder må højst være 50 cm x 50 cm og skal anbringes skrånende, så højeste punkt højst er 30 cm over jorden.
 • Der må ikke lægges perlesten, skærver eller grus på gravstederne.
 • Planter må højst være 60 cm høje.
 • Gravsten og planter må ikke være til gene for hækken eller klipningen af denne.
 • Gravstedsejeren har selv ansvaret for gravstedets ren- og vedligeholdelse. Denne ydelse kan dog tilkøbes via kirkegården.

Kirkegårdens regler og vedtægter for urnegravsteder skal overholdes.

Traditionelt kistegravsted.

 • Gravstedet erhverves for minimum 30 år (fredningstiden for kister).
 • Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.
 • Der betales for hækkeklipning i hele perioden.
 • Alt efter størrelsen på gravstedet, er der plads til 1 eller flere kister.
 • Urner kan ligeledes nedsættes i gravstedet
 • Der er vide rammer for valg af gravminder (materiale, størrelse,inskription), dog med hensyntagen til kirkegårdens regler og vedtægter.
 • Opsætning af bænke el. lign. på gravstedet skal på forhånd godkendes af menighedsrådet.
 • Gravstedet kan anlægges med bede og planter efter gravstedsejerens ønsker. Gravsten og planter må ikke være til gene for hækken eller klipningen af denne.
 • Der må ikke anvendes beton, plastik, fiberdug el. lign. som underlag for belægning eller beplantning.
 • Gravstedsejeren har selv ansvaret for gravstedets ren- og vedligeholdelse. Denne ydelse kan dog tilkøbes via kirkegården.

Kirkegårdens regler og vedtægter for kistegravsteder skal overholdes.